Historisk arkiv

Debattinnlegg av samferdselsminister Solvik-Olsen: Ringeriksbanen kommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Debattinnlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i Ringerikes Blad 28. desember 2017.

Regjeringen har en offensiv satsing på jernbanen. En kraftig økning i de årlige bevilgningene de siste årene reflekterer at ambisjonene er høye. Satsingen skal imidlertid bli enda sterkere. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er hele 45 prosent av midlene til utbygging satt av til jernbaneprosjekter. Samtidig har vi reformert jernbanesektoren. Målet er å gi passasjerer og næringsliv et enda bedre togtilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt.

Bare i 2018 skal det brukes rundt 2,2 milliarder kroner til å planlegge og designe nye jernbaneprosjekter rundt om i landet. Arbeiderpartipolitikerne fra Buskerud klager i et leserinnlegg i Ringerikes Blad 14. desember over anleggsstartstidspunktet for Ringeriksbanen. De ønsker å sette spaden i jorda i 2021. For å få dette til, fremmet Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett for 2018 et forslag om å øke bevilgningene til jernbane med 647,5 millioner kroner.  

Storparten av planleggingsmidlene til jernbane i 2018 brukes imidlertid allerede til videre planlegging av InterCity-prosjekter på Østlandet, inkludert Ringeriksbanen. Det er full fremdrift i det pågående planarbeidet. Det er dermed ikke for lave bevilgninger til planleggingen av prosjektet, slik Arbeiderpartiet antyder.  Faktisk gjør fremdriften i planleggingen det mulig med byggestart i 2021, forutsatt at Stortinget bevilger penger til prosjektet.

Prosjektet jobber etter en fremdriftsplan der forslag til reguleringsplan sendes på høring første halvdel av 2018, og vedtas i løpet av året. Med regjeringens forslag til bevilgninger til planlegging kan ekstern kvalitetssikring gjennomføres i 2019, forberedende arbeider i 2020 og hovedarbeidene starte opp i 2021.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss vil være et av de største samferdselsprosjektene vi gjennomfører i moderne tid. Det vil gi en betydelig kortere reisetid fra Hønefoss til Oslo, og utvider dermed bo- og arbeidsmarkedene betraktelig. Jeg er helt enig i at det er et viktig prosjekt. Det viser også regjeringen gjennom bevilgninger som sikrer god fremdrift i planleggingen.

Det har vært snakket om Ringeriksbanen i over 150 år. Da den rødgrønne regjeringen la fram Nasjonal transportplan 2014-2023 i 2013, ble det satt av litt penger til planlegging i perioden 2018-2023. Etter at vi kom i regjering for fire år siden, satte vi fart på prosjektet. Mens den rødgrønne regjeringen skjøv prosjektet foran seg, har vi prioritert store summer til planlegging. Dette gjør at en over 150 år gammel idé endelig blir realisert.