Historisk arkiv

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- I dag markerer vi samefolkets dag, og jeg gratulerer alle samer med dagen, sier statsminister Erna Solberg. Samenes kultur og de samiske språkene har vært en viktig del av mangfoldet i landet vårt helt siden statsdannelsen. Det beriker også vår felles kultur i dag. Regjeringen skal fortsette å legge til rette for dette mangfoldet, sier statsministeren.

I år markerer vi Norges grunnlovsjubileum. Grunnloven har en egen paragraf som stadfester myndighetenes ansvar for samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Sametinget har et stort ansvar for å utvikle det samiske samfunnet. Staten har også et ansvar, og gjennom konsultasjonsordningen som ble opprettet i 2005, har vi fått gode arenaer for å ta opp felles problemstillinger. Etter regjeringsskiftet i fjor høst fikk det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvaret for regjeringens samepolitikk, med Jan Tore Sanner som ansvarlig statsråd.

- Jeg er glad for å se at samefolkets dag blir markert av stadig flere over hele landet. Det viser at den samiske kulturen er sterk og livskraftig. Dagen vil også bli markert internt i departementsfellesskapet. Som sameminister vil jeg jobbe for å oppfylle regjeringens mål om at samisk språk, kultur og næring skal ha en sikker fremtid i Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samefolkets dag, 6. februar, feires til minne om det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Dagen markerer det samiske flagget og fellesskapet på tvers av landegrensene på Nordkalotten. Dagen ble offisiell flaggdag i Norge i 2004.