Historisk arkiv

KNM Maud til Norge for første gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Fredag 29. mars ankom KNM Maud, Forsvarets nye logistikkfartøy, Haakonsvern i Bergen. Maud er en ny og viktig logistikk- og støtteressurs i Sjøforsvaret. Med sin store lastekapasitet kan fartøyet forsyne egne og allierte styrker slik at de operative enhetene kan operere lenger ute i operasjonsområdet.

– I tillegg til at KNM Maud er viktig for å styrke operativiteten og utholdenheten til Sjøforsvarets andre fartøy, er logistikkfartøy en ettertraktet ressurs i NATO. Vi har planlagt at KNM Maud skal delta i og støtte NATOs stående maritime styrker, sier statsminister Erna Solberg.

Informasjonsgrafikk om KNM Maud
Foto: Forsvarsmateriell

Logistikkfartøyet er det største i Sjøforsvaret, med en tonnasje som er over fem ganger så stor som en fregatt. Fartøyet kan understøtte alle Sjøforsvarets fartøyer, og kan operere i de fleste farvann over hele verden. KNM Maud kan også fungere som et kommandofartøy for å lede sjømilitære operasjoner fra havet.

– KNM Maud skal gi Sjøforsvarets fartøyer betydelig økt operativ tilgjengelighet og evne til tilstedeværelse i operasjonsområde over tid. Sjøforsvaret må kunne operere i nord over tid, både i havområdene og langs kysten. Med medbrakt logistikk vil vår evne til å overvåke nasjonens viktigste områder bli betydelig forsterket, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

KNM Maud
KNM Maud. Foto: Sjøforsvaret

Marinens primærfunksjon er til enhver tid å kunne ivareta det militære forsvaret av norske havområder om nødvendig. Dette ansvaret innebærer også å bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press og dessuten sikre fri tilgang til Norges havområder og havner. Fartøyet skal også kunne understøtte andre avdelinger i Forsvaret og samfunnet for øvrig i beredskapssammenheng.

Maud er egnet til å støtte det sivile samfunn ved en krise eller katastrofe, humanitære operasjoner eller søk- og redningsoperasjoner (SAR). Fartøyet er forberedt for utrustning av en medisinsk kapasitet til å behandle opp til 48 pasienter, med egen operasjonssal, traumerom, overvåkning, CT-skanner, trykkammer og mange andre rom man kjenner fra et sykehus.

Forsvarsmateriell og Forsvaret overtok KNM Maud fra det sør-koreanske verftet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering høsten 2018, og dåpen planlegges gjennomført i mai. Nå skal fartøyet utrustes med forsvarsspesifikke installasjoner. KNM Maud forventes å være fullt operativ i løpet av 2020.

Les mer om fartøyet hos Forsvarsmateriell.

Informasjonsgrafikk om KNM Maud
Foto: Forsvarsmateriell