Historisk arkiv

Nordområdene: Fra muligheter til arbeidsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Det er klart for neste fase i nordområdesatsingen. Vi skal føre en aktiv politikk for å omgjøre kunnskap og ressurser til arbeidsplasser og verdiskaping, sier statsminister Erna Solberg.

I Hammerfest i dag lanserte hun og utenriksminister Børge Brende regjeringens statusrapport for nordområdene, den første i sitt slag.

Regjeringen foreslår en samlet nordområdesatsing på nesten 3 milliarder kroner for 2015, en økning på godt over en halv milliard kroner fra 2014.

- Det viktigste er imidlertid ikke tallene, men hvordan vi bruker pengene. Vi har store ressurser og verdensledende kunnskapsmiljøer i nord. Nå må vi bruke dette til å skape vekst og næringsliv, sier statsministeren.

Fem satsningsområder
Regjeringen vil prioritere følgende fem områder: Internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infrastruktur og miljøvern, sikkerhet og beredskap.

- Det er menneskene i nord som best ser mulighetene, som har kunnskapen, pågangsmotet og gjennomføringskraften. Vi skal gjøre det enklere for folk å skape nye arbeidsplasser, vi skal hjelpe gründerne og tilrettelegge for økt næringsaktivitet med utspring i våre glimrende kunnskapsmiljøer. Vi skal gi folk de verktøyene de trenger for å ruste nordområdene for fremtiden, sier statsministeren.

Nordområdene er ikke bare av regional interesse, men også nasjonal og global.

- Verden ser mot nordområdene mer enn noen gang. Økt tilgang til natur- og energiressurser og åpning av handelsveier i nord gir nye muligheter, men også utfordringer. Disse må møtes med kunnskap, ansvarlighet og internasjonalt samarbeid. Vi har alle en felles interesse i å bidra til forutsigbarhet og stabilitet i denne sårbare og strategisk viktige regionen. I en verden med mange konflikter og kamp om ressursene er det avgjørende at vi også i fremtiden bevarer nordområdene som en region med et sterkt folk-til-folk-samarbeid og dialog på tvers av grensene, sier utenriksminister Brende.

Et Nord-Norge i vekst
Nord-Norge går godt, og har et stort potensial for større verdiskaping. Det meste av Norges lønnsomme mineralressurser, anslått til 1.400 milliarder kroner, ligger her. Leverandørindustrien til petroleumssektoren leverte for 4,7 milliarder kroner i 2013 og er i vekst. Landsdelen står også for en tredjedel av sjømatnæringens verdiskaping, en næring som siden 2004 har hatt en årlig vekst på over 20 prosent. I følge Sparebank1 Nord-Norges konjunkturbarometer, er veksten større i Nord-Norge enn i resten av landet, og det forventes en kraftig vekst i nordnorsk eksport på 6-7 prosent årlig fram mot 2016.

- Det er lokale variasjoner, men det store bildet er svært positivt. Befolkningsutviklingen har snudd de siste ti årene, og Nord-Norge preges nå av tilflytting. Det skyldes både det gode arbeidet fra tidligere regjeringer og satsing fra næringslivet. Men først og fremst er det takket være befolkningen selv. Utdanningsinstitusjoner, antall doktorgrader, næringer, innovasjon og infrastruktur er i vekst i nordområdene i dag. Regjeringen vil videreutvikle Nord-Norge som en av landets mest skapende og bærekraftige regioner, sier statsministeren.