Historisk arkiv

12- til 15-åringer får tilbud om koronavaksine

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose.

– De faglige rådene er at 12-15-åringene får flere fordeler enn ulemper ved en vaksinasjon. Det har vært avgjørende for regjeringen. Nå er det mye smitte blant barn og unge, og vaksine vil bidra til at også denne gruppen får en mer normal hverdag, sier statsminister Erna Solberg.

– Nå er det god tilgang på vaksiner, og noen kommuner vil kunne starte å vaksinere 12-15-åringene raskt. Arbeidspresset knyttet til vaksinering, testing og smittesporing varierer fra kommune til kommune. De må selv vurdere om de parallelt kan starte med vaksinering av denne aldersgruppen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vaksinene er godkjent fra 12 år og oppover. Mange land, blant andre Danmark, Finland, Island, USA og Canada tilbyr allerede vaksinasjon til denne aldersgruppen.

For dem som er født i 2009, må kommunene etablere et system slik at de som enda ikke har fylt 12 år innkalles etter hvert som de fyller 12 år.

Avventer mer kunnskap
FHI påpeker at ungdom i alderen 12-15 år generelt har svært god effekt av vaksinen, og det er sannsynlig at beskyttelsen vil vare lengre etter én dose i denne aldersgruppen enn hos voksne. FHI vil gjøre nye vurderinger med oppdatert kunnskap om alvorlige bivirkninger, sykdomsutviklingen og den samlede situasjonen før det eventuelt gis en anbefaling om dose to til denne aldersgruppen.

Gruppen 12-15 år utgjør rundt 260 000 personer, eller 4,8 prosent av befolkningen. Tre årskull tilhører ungdomsskolen (2008, 2007 og 2006), og ett årskull tilhører barneskolen (2009).

Har rett til å bli hørt
Det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna sine. Unge i alderen 12-15 år er ikke helserettslig myndige, men de skal høres i beslutninger om egen helse. Koronavaksinasjon forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.

– FHI vil lage tilrettelagt informasjon til 12-15-åringene slik de har rett til etter FNs barnekonvensjon, sier Høie.