Historisk arkiv

Blir stående på trinn tre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Smittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte.

– Pandemien i Norge er økende på grunn av deltaviruset og mer kontakt mellom folk etter sommerferien. Vi ønsker en normal skole- og studiehverdag for barn og unge, og anbefalte kommunene å starte på grønt nivå. Skolestarten har vært krevende flere steder i landet, både for elever, lærere og kommunene. Kommunene må få tid til å få bedre kontroll på situasjonen. Derfor blir vi stående på trinn tre, sier statsminister Erna Solberg.

Kontroll på smitten
Regjeringen ønsker fortsatt å holde kontroll på smittespredningen inntil flere er fullvaksinerte.  Strategien er fremdeles at lokale utbrudd skal håndteres med lokale tiltak. Nye nasjonale tiltak nå vil ikke være riktig for dem som bor på steder med lite eller ingen smitte

– Vi har sett i pandemien at kommunene er flinke til å ta kontroll på lokale utbrudd. Vi har tillit til at kommunene gjør gode vurderinger også fremover. Jeg ønsker nå å oppfordre kommunene med mye smitte til å vurdere om gult nivå i skoler er bedre enn grønt. Det kan i noen tilfeller føre til at barna faktisk får være mer på skolen. Jeg har tillit til at kommunene, i samråd med FHI og Helsedirektoratet, tar treffsikre og kloke beslutninger, sier statsministeren.

Flere steder i landet er det skoler som er hardt rammet av smitte. Smitten øker særlig i yngre aldersgrupper, og den er klart høyest i aldersgruppen 13 - 19 år.

Barnas beste
– Vi har under hele pandemien vært opptatt av barnas og de unges beste, men vi vet at de yngste har båret en tung bør under pandemien. Vi ønsker at de nå skal få leve mest mulig normale liv, sier statsminister Solberg.

Kommuner som har større smitteutbrudd blant barn og unge, bør vurdere å gå over til gult nivå en periode for å få kontroll.

– De kan også benytte seg av jevnlig massetesting for å holde god oversikt over hvem som en smittet og hvem som kan gå på skolen, sier Solberg.

Regjeringen har også besluttet å følge FHIs råd om å gi barn i alderen 12 til 15 år tilbud om vaksine.

Utsetter ytterligere gjenåpning
Regjeringen går ikke videre i gjenåpningen nå, og blir stående på trinn 3 frem til vi kan gå til en normal hverdag med økt beredskap.

– Det er data, ikke dato som avgjør når det blir. Men den viktigste faktoren er at vi er nær ambisjonen om at 90 prosent av den voksne befolkningen har blitt fullvaksinert, sier Solberg.

Statsministeren minner om at det på trinn 3 fortsatt gjelder mange råd og regler for å hindre smittespredning. De viktigste er å holde seg hjemme når man syk, holde avstand og holde hendene rene. Det gjelder også fullvaksinerte.

– Og så er det fortsatt riktig å møte lokale utbrudd med lokale tiltak. Det er viktig at kommunene setter i verk tiltak der det er nødvendig. Slik at vi beholder kontrollen, sier Solberg.

En normal hverdag med økt beredskap
Fasen som kalles en normal hverdag med økt beredskap kan oppsummeres med to punkter:

  • Befolkningen vil i liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen. Du må fortsatt huske på hånd- og hostehygiene, ha lavere terskel for å være hjemme ved sykdom, og teste deg når rådene tilsier det.
  • Samtidig vil lokale og nasjonale myndigheter følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg. Regjeringen, helsemyndighetene, sykehusene og kommunene vil ha økt overvåking og beredskap.

Ta to doser
Nå har nesten 90 prosent av den voksne befolkningen blitt vaksinert med én dose. Over 70 prosent av alle voksne er vaksinert med to doser.

– Jeg vil oppfordre alle om å fremskynde vaksinedose to når de får tilbud om dette fra sin kommune. Da er de bedre beskyttet, både mot å bli alvorlig syke og mot å smitte andre. Og mens vi vaksinerer de siste er det viktig at vi husker på det vi har blitt så gode på: Holde oss hjemme når vi er syke, holde hendene rene og holde avstand når vi ikke er i private hjem. Det gjelder også fullvaksinerte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Endringer i TISK
Regjeringen beholder TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) slik den er nå, men planlegger å gå over til justert TISK om kort tid etter at det har vært dialog med kommunene og statsforvalterne om innholdet og når det bør tre i kraft.

– Justert TISK innebærer blant annet å endre karanteneplikten slik at den kun omfatter hustandsmedlemmer og tilsvarende nære, sier Høie.

I tillegg blir det mindre belastning for kommunene med smittesporing. Rutine­messig smittesporing vil bare omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Den smittede selv eller andre, for eksempel foresatte, skolen eller idrettslaget, tar kontakt med øvrige nærkontakter om at disse bør la seg teste.

– Justert TISK vil tre i kraft når kommunene er klare, sier Høie.

Justeringer i trinn tre
Regjeringen har vedtatt å gjøre noen ytterligere justeringer av trinn tre i gjenåpningsplanen, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

På arrangementer med koronasertifikat hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser kan det være inntil 5000 personer innendørs (opp fra 3000) og 10 000 utendørs (opp fra 7000). Begrensningen på maksimalt 50 prosent kapasitet beholdes. Endringen trer i kraft midnatt, natt til lørdag 4. september.

– Samtidig gir vi nå et oppdrag til FHI for å få en vurdering av om de som bare har én dose fortsatt skal få grønt koronasertifikat til innenlands bruk. Vi vet at én dose ikke beskytter like godt mot smitte med deltavarianten som to doser. Derfor vil vi ha en vurdering av om man heretter må være enten fullvaksinert, ha en fersk test eller ha gjennomgått covid-19 det siste året for få grønt koronasertifikat, sier Høie.

Det blir også mindre justeringer i innreiserestriksjonene. Blant annet kan kjærester og besteforeldre fra tredjeland komme på besøk fra midnatt, natt til 12. september

– Vi vet at dette er noe mange har ventet på. De som kommer må følge regler for karantene og testing, sier Høie.

 

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet fra 2. september. Områder med mye smitte kan i tillegg ha lokale tiltak.

Krav ved innreise til Norge
Fortsatt innreiserestriksjoner. Innreiserestriksjonene og karantenereglene klassifiseres ut fra smittesituasjonen med fargekodene grønn, oransje, rød, mørkerød og lilla.

Det anbefales fortsatt å feriere hjemme i Norge.

De som kan vise at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder med EU-koronasertifikat, NHS Covid-pass fra Wales/England eller COVID certificate fra Nord-Irland kan reise inn i landet og er unntatt fra krav om test før ankomst, på grenseovergangsstedet og innreisekarantene.

Fra 12. september åpnes det for innreise for utlendinger fra tredjeland som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:

  • voksne barn og stebarn samt foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn
  • besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn
  • kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn

Sosial kontakt i private hjem
Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker og de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Beskyttede kan i private sammenhenger, slik som hjemme, ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Handelsnæringen
Næringen må blant annet tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for godt smittevern.

Restauranter, kafeer, barer
Innslippsstopp kl. 24.00.

Krav om; registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Reiser
UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen, Storbritannia og noen utvalgte tredjeland (lilla land).

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Skoler og barnehage
Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

Anbefaling om at kommuner går til gult nivå i skoler i situasjoner der det ventes å gi høyere tilstedeværelse blant elever og lærere enn grønt nivå.

Høyere utdanning
Fysisk undervisning fra semesterstart i høst.

Hvem som er til stede og seteplasseringen deres bør registreres for å lette smittesporingen.

Arbeidsliv
Generelle smitteverntiltak.

Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Arrangementer
Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Private arrangementer
Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer
Maks antall personer avhenger av:

  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Uten bruk av koronasertifikat:

 

Innendørs

Utendørs

Med faste,
tilviste plasser

Maks 1000 personer. Inntil 500 per kohort.

Maks 2000 personer. Inntil 500 per kohort.

Uten faste,
tilviste plasser

Maks 400 personer. Inntil 200 per kohort.

Maks 800 personer. Inntil 200 per kohort.

Ved bruk av koronasertifikat:

 

Innendørs

Utendørs

Med faste,
tilviste plasser

Maks 5000 personer (opp fra 3000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Maks 10000 personer (opp fra 7000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Uten faste,
tilviste plasser

Maks 1500 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Maks 3000 personer. Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Se plan for gradvis gjenåpning for flere detaljer.

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter
Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Utøvere kan delta på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, også når de ikke ellers trener eller øver sammen.

Toppidrett
Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.