Historisk arkiv

Ny strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen lanserer i dag en nasjonal strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn. – Overgrep på nett har vokst frem som et globalt problem. Kampen mot overgrep på nett er en av regjeringens viktigste prioriteringer. Alle gode krefter må være samlet i innsatsen, og denne strategien legger til rette for det, sier statsminister Erna Solberg (H).

Strategien, som inneholder 30 tiltak, er en del av regjeringens arbeid med å trygge barns digitale oppvekst.

Dette er den første strategien på dette feltet, men mye er allerede gjort, gjennom politireformen, etablering av Nasjonalt cyberkrimsenter og nettpatruljer i alle politidistrikter. Ved Statens barnehus på 14 ulike steder i landet gjennomføres årlig flere tusen tilrettelagte avhør med barn og unge som er blitt utsatt for vold eller overgrep. Bedre oppfølging av barn som står i fare for selv å bli overgripere er også under utvikling.

– Gjennom politireformen, og tiltak som etablering av Nasjonalt cyberkrimsenter og nettpatruljer i alle politidistrikter er vi kommet et godt stykke på vei. Vi er veldig glade for å ha fått på plass en lagringsplikt for IP-adresser som gir politiet bedre mulighet til å finne aktørene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Barn og unge skal være trygge på nett. Vi voksne har et stort ansvar, og må engasjere oss i barns digitale hverdag. Vi må ha kunnskap om hvordan vi kan bidra til å forebygge at barn blir utsatt for vold og overgrep på nett. Barn har rett til å bli involvert og være med å utforme tiltak, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf).