Historisk arkiv

Svar på spørsmål om anklager om overgrep i Fallujah

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge vil ta initiativ til en reaksjon overfor irakiske myndigheter etter anklager om overgrep i Fallujah.

Skriftlig spørsmål nr. 1262 (2015-2016).
Datert 09.06.2016

Fra representanten Audun Lysbakken (SV):
Vil Norge ta initiativ til en samlet reaksjon fra flere land overfor irakiske myndigheter på de anklagene som har kommet om overgrep fra politistyrker og sjiamilitser i Fallujah?

Utenriksministerens svar:
Isil har kontrollert Fallujah med brutalitet i mer enn to år. Både medier og FN melder om alvorlige overgrep mot sivile, både i byen og mot mennesker som er på flukt derfra. Vi følger utviklingen og den vanskelige humanitære situasjonen i Fallujah med bekymring.

Isil utgjør en trussel mot regional og global sikkerhet, og denne trusselen må bekjempes med et bredt sett av umiddelbare og langsiktige virkemidler. Kampen mot Isil må også utføres i henhold til folkeretten, og på en måte som bidrar til forsoning og ikke øker oppslutningen om terrorgruppen.

Norge har tatt opp situasjonen for sivile som rammes av kamphandlingene med irakiske myndigheter, og minnet om betydningen av at internasjonal humanitærrett overholdes. Behov for beskyttelse av sivile under frigjørelse av områder fra Isil tas også opp med Irak innen rammen av anti-Isil-koalisjonen, som Norge er en del av. I mine møter med regionale aktører med innflytelse i Bagdad diskuterer vi også situasjonen i Irak.

Det er avgjørende for kampen mot Isil at en kommer frem til gode og inkluderende politiske løsninger. Irakiske myndigheter må gjøre sitt ytterste for å inkludere alle folkegrupper i landets styringsstrukturer for å unngå en dypere sekterisk splittelse.

Jeg viser for øvrig til mitt svar til representant Solhjell datert 20. april 2016.