Historisk arkiv

Svar på spørsmål om situasjonen i Etiopia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (Ap) om hvilken rolle regjeringen tar for å ivareta menneskerettighetene og bidra til å nedskalere konfliktnivået i Etiopia.

Skriftlig spørsmål nr. 391 (2020-2021).
Datert 10.11.2000

Fra representanten Torstein Tvedt Solberg (Ap) til utenriksministeren:
Spørsmål: Situasjonen i Etiopia har utviklet seg fra vondt til verre de siste dagene. Rapporter fra den eskalerende konflikten forteller om nedstengt internett og mobilnett i konfliktområdet, stor fare for opptrapping og overhengende fare for etnisk konflikt mellom landets ulike folkegrupper. I lys av Nobels fredspris 2019, og Norges kommende plass i FNs sikkerhetsråd, hvilken rolle tar regjeringen nå for å ivareta menneskerettighetene, og bidra til å nedskalere konfliktnivået i Etiopia?

Utenriksministerens svar:
Jeg deler stortingsrepresentantens sterke bekymring for den siste tids utvikling i Etiopia. De økte spenningene i landet er bekymringsverdige, og urolighetene som nå foregår i deler av landet har store konsekvenser for innbyggerne.

Norge har et godt forhold til og utstrakt kontakt med Etiopia gjennom vår ambassade i Addis Abeba, gjennom den etiopiske ambassaden i Stockholm, og gjennom gode forbindelser på politisk nivå. Statsministeren besøkte landet tidligere i år. I vår kontakt med etiopiske myndigheter understreker vi viktigheten av å ivareta de grunnleggende menneskerettighetene for alle landets innbyggere, uavhengig av etnisk, religiøs eller politisk tilhørighet. Vi vektlegger også at det er avgjørende at konfliktnivået nå reduseres. I et så sammensatt land som Etiopia vil enhver varig løsning måtte være basert på forhandlinger og kompromissvilje, og dette er noe vi understreker i samtaler med så vel myndighetene som med representanter for ulike etniske og politiske grupper i landet. Vi har fra norsk side også nylig tatt opp Oromia-situasjonen med etiopiske myndigheter.

Da fiendtlighetene brøt ut, var Norge blant de landene som raskt oppfordret til umiddelbar de-eskalering i Tigray. Vi har ved flere anledninger understreket forventningen om beskyttelse av siviles sikkerhet, respekt for menneskerettighetene og å sikre humanitær tilgang. Vi har også kommunisert tydelig at krisen kun kan løses gjennom dialog og oppfordret til å igangsette nasjonal dialog. Dette budskapet har vi også direkte gitt etiopiske myndigheter. Fra Utenriksdepartementets side har vi også sendt diplomaten Jens-Petter Kjemprud til Addis Abeba, der han inngår i en delegasjon ledet av tidligere president i Nigeria, Olusegun Obasanjo. Formålet er å oppfordre partene til våpenstillstand og dialog.

Vi vil fortsette vårt engasjement overfor Etiopia i tiden frem mot og under vårt medlemskap i FNs sikkerhetsråd. Dette gjelder både i vårt direkte, bilaterale samarbeid, og gjennom FN, andre multilaterale organisasjoner, samt norske, lokale og internasjonale frivillige organisasjoner.