Historisk arkiv

Svar på spørsmål om salg av Bergen Engines

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om utenriksministeren kan gjøre rede for når Utenriksdepartementet svarte på brevet fra Rolls-Royce datert 15. desember 2020 om et forestående salg av Bergen Engines.

Skriftlig spørsmål nr. 1586 (2020-2021).
Datert 10.03.2021

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren gjøre rede for om, og i så fall hva og når, Utenriksdepartementet svarte på brevet fra Rolls-Royce om et forestående salg av Bergen Engines datert 15. desember 2020?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet mottok 15. desember 2020 en henvendelse fra Rolls Royce UK om et planlagt salg av Bergen Engines AS til TMH International. Henvendelsen ble 16. desember videresendt til Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, til informasjon og for videre oppfølging. Informasjonen ble også oversendt til Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste.

Når det gjelder ytterligere detaljer i saken, henviser jeg til justis- og beredskapsministerens kommende muntlige redegjørelse i Stortinget 23. mars 2021, herunder om regjeringens helhetlige arbeid med saken.