Historisk arkiv

Svar på spørsmål om etterforskning av angivelige krigsforbrytelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moksnes (R) om regjeringen vil støtte Den internasjonale straffedomstolen slik at etterforskningen av angivelige krigsforbrytelser på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gaza-stripen blir gjennomført og respektert i tråd med sin beslutning.

Skriftlig spørsmål nr. 1824 (2020-2021).
Datert 06.04.2021

Fra representanten Bjørnar Moksnes (R) til utenriksministeren:
Vil regjeringen støtte Den internasjonale straffedomstolen slik at etterforskningen av angivelige krigsforbrytelser på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gaza-stripen blir gjennomført og respektert i tråd med sin beslutning, og har utenriksministeren protestert overfor Israel på den tilbaketrukne reisetillatelsen til den palestinske utenriksministeren?

Utenriksministerens svar:
Det følger av Granavolden-plattformen at regjeringen støtter Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og arbeider for at flere nasjoner godtar domstolens jurisdiksjon.

Vi har notert oss hovedanklagers bekreftelse om at det iverksettes etterforskning i situasjonen i Palestina.

For Norge er det svært viktig at vi ivaretar de grunnleggende prinsippene ICC bygger på, slik som domstolens og påtalemyndighetens uavhengighet. I tråd med fast og langsiktig norsk utenrikspolitikk arbeider regjeringen for en sterk, effektiv og uavhengig domstol. Regjeringen uttaler seg derfor på generelt grunnlag ikke om domstolens avgjørelser og hovedanklagers beslutninger, f.eks. om iverksettelse av en etterforskning.

På generelt grunnlag oppfordrer vi alle stater og aktører til å respektere domstolens og påtalemyndighetens uavhengighet, og til å jobbe sammen i kampen mot straffrihet for de mest alvorlig internasjonale forbrytelsene. Som en av ICCs sentrale støttespillere vil vi også fortsette å forsvare domstolen når den gjøres til gjenstand for press, trusler og tiltak.

Det er ikke naturlig for oss å kommentere på status for den palestinske utenriksministerens reisetillatelser.