Historisk arkiv

Destruksjon av Syrias kjemiske våpen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og USA har i løpet av de siste ukene hatt inngående samtaler og har utvekslet viktig informasjon om muligheten for å destruere Syrias kjemiske våpen i Norge. Konklusjonen er at Norge ikke er det best egnede sted for å destruere disse våpnene.

  • Bakgrunn for drøftelsene har vært FNs sikkerhetsråds beslutning 27. september som ber medlemslandene om å overta, kontrollere, transportere, utføre og ødelegge kjemiske våpen utpekt av OPCW. Norge og USA støtter begge denne målsettingen.
  • Norske myndigheter har på bakgrunn av USAs forespørsel om muligheten for ødeleggelse av kjemivåpnene i Norge gjort seriøse og grundige vurderinger av saken.
  • Etter en bred gjennomgang har de to land i fellesskap konkludert med at Norge ikke er det best egnede sted for å destruere Syrias kjemiske våpen. Tidsfristen for destruksjon er så knapp at det neppe vil være mulig for Norge å gjennomføre oppgaven i tråd med forutsetningene. I tillegg tyder mye på at Norge ikke har den hensiktsmessige kapasiteten. Videre er det reist spørsmål knyttet til norske reguleringskrav.
  • Norge vil nå vurdere nøye hvordan man på best mulig måte kan gi støtte til arbeidet med ødeleggelse av de kjemiske våpnene. Alternativene kan være med personell, teknisk ekspertise, informasjon, utstyr, økonomiske eller andre bidrag, i samarbeid OPCW, FN og våre nære partnere.
  • De humanitære konsekvensene av borgerkrigen i Syria er av ufattelige proporsjoner. Norge har hittil bidratt med 850 millioner kroner, herav 635 millioner i år. Dette gjør at Norge er blant verdens seks største humanitære givere både inne i Syria og til tiltak overfor flyktninger i nabolandene. Regjeringen vil løpende vurdere hvordan vi kan fortsette vårt humanitære engasjement i Syria og særlig arbeide for å sikre humanitær tilgang.