Historisk arkiv

Seminar om strategisk eksportkontroll 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Bård Glad Pedersen åpnet årets eksportkontrollseminar for industrien 3. april som ble avholdt i Oslo Militære Samfund.

Budskapet om at regjeringen vil videreføre en eksportkontrollpraksis som er forutsigbar og er opptatt av å sikre industriens konkurransekraft ble godt mottatt av de vel 110 fremmøtte.

Seminaret er en viktig anledning for Utenriksdepartementet til å oppdatere næringslivet om norsk eksportkontroll, varelister, lisensiering, og om praktiske utfordringer innen lisensieringsarbeidet.

Seminaret ga videre en innføring av eksportkontrollen i praksis. Det ble gitt en egen presentasjon av bruken av de nye eksportlisensene gjeldende for EØS-området. I tillegg ble det gitt en presentasjon av arbeidet med det nye verktøyet for elektronisk lisensiering som vil bli innført for alle søknader fra høsten 2014.