Historisk arkiv

Nyheter

Møte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) 30. september 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende ledet onsdag 30. september et møte i den internasjonale giverlandsgruppen for Palestina i New York. Møtet ble holdt på et tidspunkt der den politiske prosessen er fastlåst og det er nedgang i den palestinske økonomien.

- Rapportene fra Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF), FN og Kvartettens kontor viste at situasjonen blir stadig mer alvorlig. Mangel på politisk fremgang og nedgangen i økonomien truer stabiliteten i området og sikkerheten for begge folk, sier utenriksminister Børge Brende.

Palestinerne uttrykte at de vil fortsette reformarbeidet og styrke de institusjonene som er bygget gjennom Oslo-prosessen over to tiår. Israelerne uttrykte at de vil iverksette tiltak for å skape økonomisk vekst og utvikling på Vestbredden og øke takten i gjenoppbyggingen av Gaza. På møtet understreket både israelerne og palestinerne at målet fremdeles er to stater som lever side om side i fred og sikkerhet. Begge sider hevder de ønsker å gjenoppta reelle forhandlinger.

Sterkt signal

- Dette er viktige forpliktelser og et sterkt signal til giverne, sier utenriksminister Brende. Samtidig vet vi alle at økonomisk vekst og utvikling aldri kan gi fred eller erstatte en politisk prosess for å løse konflikten. Men forbedringer på bakken er nødvendig og kan bane veien for nye forhandlinger, sier utenriksministeren.

Givermøtet har som mål å koordinere bistanden og evaluere status. Rapportene til møtet viste tydelig at bistanden nå faller og må økes for å dekke behovene. Norge lovet å følge ønsket fra partene om å gjenopplive lokale samarbeidsfora som bidrar til effektiv oppfølging av partenes samarbeid og givernes bidrag fra dag til dag.

Giverne kan ikke svikte nå, sier Børge Brende. Jeg vil følge opp med mine kolleger og minne om at vi må forhindre at de palestinske institusjonene forvitrer. Giverne må også levere hva de har lovet til gjenoppbyggingen av Gaza.