Historisk arkiv

Ny lov rammer sivilsamfunnet i Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Loven som åpner for å forby "uønskede organisasjoner" innebærer en ytterligere tilstramning i arbeidsforholdene for det russiske sivilsamfunnet. Fra norsk side ser vi dette som nok et bekymringsfullt skritt i negativ retning, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

President Putin godkjente 23. mai loven om uønskede utenlandske og internasjonale organisasjoner. Ifølge loven vil organisasjoner som blir vurdert å utgjøre en trussel mot grunnlaget for den konstitusjonelle orden, Russlands forsvarsevne og sikkerhet kunne bli erklært uønskede.

Den russiske statsadvokaten kan med godkjennelse fra utenriksministeriet fatte vedtak i denne typen saker. Det vil være forbudt for en "uønsket organisasjon" å operere i Russland. All eiendom og finansielle midler vil kunne bli frosset. Det vil også være straffbart å delta i aktivitetene til en slik organisasjon eller å ta imot penger fra den.

OSSEs representant for mediefrihet, Dunja Mijatovic, har uttalt at loven bidrar til å begrense ytringsfriheten og mediefriheten i Russland.