Historisk arkiv

Nyheter

Oppfordrer Israel til å trekke ordre om riving

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Israelske myndigheter har utstedt ordre om at flere bygninger og annen infrastruktur i beduinlandsbyen Khan al Ahmar på Vestbredden skal rives. Norge ber Israel droppe tiltaket.

- Norge oppfordrer Israel til å avstå fra denne typen tiltak. Det er ikke akseptabelt å sette i verk tiltak som begrenser barns adgang til utdanning. Rivingsordrene rammer en særlig utsatt og sårbar gruppe, og bidrar til økt spenning, sier utenriksminister Børge Brende.

Ordren omfatter blant annet en skole, som Norge har vært med på å finansiere gjennom FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) og Flyktninghjelpen. De som blir rammet har anledning til å klage ordren inn til det israelske rettsvesenet.

Norge arbeider sammen med flere andre land for å styrke utdanningstilbudet til palestinske barn. Norge har uttrykt sin bekymring for det som nå skjer og har i likhet med andre tatt opp saken med israelske myndigheter.