Historisk arkiv

Opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Palau

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende og president Tommy Remengesau jr. av Palau undertegnet denne uken en avtale om opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom Norge og stillehavsøystaten Palau.

God stemning når utenriksminister Børge Brende og president Tommy Remengesau jr. av Palau undertegner avtale om opprettelse av diplomatiske forbindelser.
Utenriksminister Børge Brende og president Tommy Remengesau jr. av Palau. Foto: Utenriksdepartementet

Norge søker økt dialog med øystater i Stillehavs-regionen om saker hvor vi har felles interesser, og har som målsetting å etablere diplomatiske forbindelser med flere av landene i regionen.

- Jeg er glad for at vi nå har formalisert våre forbindelser med Palau. Vi har mange felles interesseområder, blant annet internasjonalt samarbeid om klima, miljø og havforvaltning, sier utenriksminister Brende.

Presidenten i Palau var i Oslo i forbindelse med det første møtet mellom partene som har sluttet seg til den internasjonale avtalen for å bekjempe ulovlig, uregulert og urapportert fiske (Havnestatsavtalen). Det pågår mye ulovlig fiske i Palaus økonomiske soner. Presidenten har personlig frontet arbeidet med bedre kontroll og forvaltning av disse viktige ressursene, og for bevaring av øystatens marine biologiske mangfold. Sistnevnte er også viktig for turistnæringen.

Også klimaendringer påvirker øystaten Palau alvorlig, fordi landets eksistens vil trues med stigende havnivå.

I tillegg til møtet med utenriksministeren hadde presidenten samtaler med HM Kongen, stortingspresidenten og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.