Historisk arkiv

Regjeringen vil redegjøre for Stortinget om FNs migrasjonsplattform 13. desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I lys av den politiske diskusjonen om FNs migrasjonsplattform ønsker regjeringen, før avstemningen i FNs generalforsamling 19. desember, å gi en kort redegjørelse for Stortinget.

Forhandlingene om den nye, globale migrasjonsplattformen har pågått i snart to år og avsluttes på en FN-konferanse i Marokko 10. desember. Det forventes at et stort flertall av FNs medlemsland vil være til stede og gi sin tilslutning til erklæringen.

Den globale migrasjonsplattformen skal etter planen vedtas på et møte i FNs generalforsamling i New York 19. desember. Den er ikke folkerettslig bindende og innfører ingen nye juridiske forpliktelser. Plattformen skal ikke signeres eller ratifiseres av de enkelte landene. Derimot inneholder den målsettinger som FNs medlemsland skal samarbeide for å nå.