Historisk arkiv

Nyheter

Bred enighet i giverlandsgruppen for å finne en vei ut av krisen i den palestinske økonomien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for at Israel og palestinske selvstyremyndigheter (PA) nå arbeider aktivt for å løse den pågående konflikten om de finansielle overføringene. De store kuttene i det offentlige tjenestetilbudet på palestinsk side kan ikke fortsette. Dagens AHLC-møte i Brussel var en god start for å komme videre mot enighet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og EUs høyrepresentant Federica Mogherini møtte pressen i forbindelse med møtet i giverlandsgruppen for Palestina. Foto: Basia Pawlik

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og EUs høyrepresentant Federica Mogherini møtte pressen i forbindelse med møtet i giverlandsgruppen for Palestina. Foto: Basia Pawlik

Utenriksminister Eriksen Søreide ledet giverlandsmøtet i Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) som fant sted i EU i Brussel i dag med høyrepresentant Federica Mogherini som vertskap. Statsminister Mohammad Shtayyeh ledet den palestinske delegasjonen, hvor også finansminister Shukri Bishara deltok. Regjeringsforhandlinger i Israel pågår og den israelske delegasjonen ledet av embetsfolk på høyt nivå. I tillegg var representanter fra de største giverlandene tilstede.

Et sentralt spørsmål på møtet var de finansielle overføringene mellom Israel og Den palestinske selvstyremyndigheten. Siden mars i år har israelske myndigheter som svar på den palestinske fangelønnsordningen og på grunnlag av en lov vedtatt av det israelske parlamentet, holdt tilbake deler av de månedlige overføringene som de krever inn på vegne av palestinske myndigheter.

I henhold til Oslo-avtalene skal disse tilbakeføres til PA. Palestinske myndigheter har besvart den israelske beslutningen med å nekte ta imot overføringene i sin helhet, som utgjør ca. 2/3 av samlede inntekter til PA. Diskusjonen i giverlandsmøtet viste også økonomiske faresignaler utover den akutte fiskale krisen.

- AHLC er det eneste internasjonale forumet hvor palestinske og israelske myndigheter deltar i dialog med giverne og det internasjonale samfunnet om styrket økonomisk samarbeid, palestinsk statsbygging og grunnlaget for en forhandlet to-statsløsning. Jeg er glad for at partene i møtet i dag viste vilje til å løse krisen. Det internasjonale giversamfunnet kan ikke dekke det finansielle gapet som nå er oppstått. Vi er viktige støttespillere til partene og bistår i arbeidet med å løse krisen, sier utenriksministeren.  

Rammevilkårene for økonomisk aktivitet må forbedres for å kunne skape vekst og flere arbeidsplasser. Dette gjelder ikke minst israelske lettelser i de strenge restriksjonene på bevegelse av både mennesker og eksport og import av varer til både Gaza og Vestbredden. Giverne er også svært bekymret over fraværet av en politisk prosess mellom Israel og Palestina, samt den skadelige splittelsen mellom Vestbredden og Gaza. Kun politisk framgang og enighet kan skape nødvendige rammevilkår for vekst og utvikling.

– Det internasjonale giversamfunnet er tydelige i sin støtte til to-statsløsningen. En framforhandlet avtale mellom israelerne og palestinerne er eneste måten å oppnå en fredelig løsning på Midtøsten-konflikten, sier Eriksen Søreide. 

Den humanitære situasjonen i Gaza er prekær, og behovet for å få varer, bedre elektrisitetsforsyning og vann inn i Gaza var også sentrale tema på Giverlandsmøtet. 

- Den humanitære situasjonen i Gaza er på tross av giverinnsatsen helt uakseptabel, og det er klart at mer innsats må til for å bedre levevilkårene der. Vi har flere ganger det siste året vært på randen av utbrudd av en ny krig, sier utenriksministeren. 

***

Giverlandsgruppen for Palestina ble etablert i 1993 etter den første Oslo-avtalen, og har som mål å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en forhandlet to-statsløsning. Dette er det eneste internasjonale forumet der begge parter i konflikten deltar i dialog med giverne og det internasjonale samfunnet om to-statsløsningen og palestinsk statsbygging.