Historisk arkiv

Fem år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– 18. mars 2019 er det fem år siden Russlands ulovlige anneksjon av Krim og Sevastopol. Russlands opptreden er et alvorlig folkerettsbrudd og utfordrer vår internasjonale orden. Norge gjentar fordømmelsen av Russlands anneksjon av ukrainsk territorium og anmoder Russland om å reversere denne. For Norge er det avgjørende at forholdet mellom stater styres av folkeretten, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Russland begikk flere andre folkerettsbrudd i forkant av anneksjonen. Under åpenbart uberettiget dekke av å gjenopprette lov og orden på Krim, rykket russiske styrker 20. februar 2014 inn på ukrainsk territorium og tok kontroll over viktige institusjoner og samfunnsfunksjoner. I løpet av noen uker ble en del av Ukraina okkupert og satt under russisk administrasjon gjennom bruk av tvangsmakt.

Den folkerettsstridige folkeavstemningen på Krim 16. mars 2014 ble brukt for å legitimere russisk maktbruk. Uten noen form for internasjonal anerkjennelse ble folkeavstemningen utlagt som grunnlag for den ulovlige innlemmelsen av Krim og Sevastopol i Den russiske føderasjon to dager senere.

– Vi er bekymret over forverringen i menneskerettighetssituasjonen på Krim og i Sevastopol. Norge oppfordrer russiske myndigheter til å overholde sine menneskerettighetsforpliktelser og til umiddelbart å gi organisasjoner som FN, OSSE og Europarådet adgang til halvøya, sier statssekretær Halvorsen.