Historisk arkiv

FNs største digitale toppmøte om bærekraftsmålene i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs største digitale toppmøte går av stabelen i dag, med Norge i førersetet. Norge leder FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) og er vertskap for Høynivåforumet for bærekraftsmålene og 2030-agendaen.

Under FN-møtet High Level Political Forum (HLPF) møtes ledere fra hele verden digitalt for å drøfte hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til at alle land når de globale målene i 2030-agendaen. HLPF er medlemslandene i FNs årlige plattform for å følge opp nasjonal og internasjonal implementering av bærekraftsmålene. Det forventes stor deltakelse. Et viktig tema ved årets høynivåmøte er å diskutere hvordan det internasjonale samarbeidet om bærekraftsmålene kan bistå land ut av koronakrisen.

- Det bærende prinsippet for bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. Covid-19-pandemien kan ha satt arbeidet med å bekjempe fattigdom og nå bærekraftsmålene flere år tilbake. For å bekjempe viruset og bidra til inkluderende og rettferdig utvikling, trenger vi mer internasjonalt samarbeid. Dette høynivåforumet er en mulighet til å diskutere hvordan vi kan fortsette det viktige samarbeidet om bærekraftsmålene, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Følg høynivåforumet minutt for minutt

Alle som ønsker kan følge FN-diskusjonene, som tidligere bare var forbeholdt nasjonale, offisielle delegasjoner.

Den norske delegasjonen til det digitale høynivåforumet består av representanter fra departementene, akademia, arbeidslivorganisasjonene og sivilt samfunn. For å tilrettelegge for ulike tidssoner, begynner sesjonene kl. 15.00 og varer til 23.00 norsk tid i perioden 7. juli til 16. juli.

Statsminister Erna Solberg vil delta via videoinnlegg 14., 15. og 16. juli. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, holder et innlegg 14. juli kl. 21.00, som president i FNs miljøforsamling. FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) er ansvarlig for gjennomføringen av høynivåforumet. Som president for Ecosoc skal Norges FN-ambassadør Mona Juul lede forumet.

Se også appell fra Nikolai Astrup og Dag-Inge Ulstein: