Historisk arkiv

Kommentar til USAs terrorlisting av Cuba

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Trump-administrasjonens beslutning om å inkludere Cuba på listen over stater som sponser terror er beklagelig. At Cuba plasseres på listen vanskeliggjør en normalisering av forholdet mellom USA og Cuba og vil være til hinder for positiv endring og utvikling på Cuba, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Vi noterer oss at en av grunnene til listeføringen skal være at fredsforhandlingsdelegasjonen fra den colombianske geriljabevegelsen ELN fortsatt oppholder seg på Cuba etter at fredsforhandlingene mellom ELN og den colombianske regjeringen ble brutt i januar 2019. Cuba har vært Norges samarbeidspartner i fredsprosessene i Colombia. Det er urimelig at den utgående amerikanske administrasjonen laster cubanerne for at forhandlingsdelegasjonen ikke kan forlate Cuba. Det kan skape en negativ presedens for internasjonalt fredsarbeid dersom et land risikerer å bli terrorlistet som følge av slikt tilretteleggerarbeid, sier Eriksen Søreide.