Historisk arkiv

Norges posisjonsnotat om Europas grønne giv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I dag presenterte Norge sitt posisjonsnotat om Europas grønne giv i et webinar med europeiske ambassadører til Norge.

Norge har teknologi og kunnskap som er viktig for Europas grønne omstilling. Norge ønsker å styrke samarbeidet med EU og Europa for å sikre overgangen til en moderne og konkurransekraftig lavutslippsøkonomi.

Europas grønne giv ble lansert av EU-kommisjonen i 2019. Dette er både en vekststrategi og en sektorovergripende plan for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050.

Posisjonsnotatet tar utgangspunkt i EU-kommisjonens melding om Europas grønne giv, og lister norske posisjoner på temaene som ligger under given.

Les posisjonsnotatet:
A European Green Deal - Norwegian perspectives and contributions (PDF-dokument)