Historisk arkiv

Nytt styre i Noref - Senter for internasjonal konfliktløsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har utnevnt tidligere ambassadør Kim Traavik til ny styreleder i Senter for internasjonal konfliktløsning (Noref).

Thomas Hegghammer, Kristin Lund, Kate Hansen Bundt, Øyvind Nordsletten og Katja S. Cappelen fortsetter i styret. Tidligere styreleder Bård Glad Pedersen forlater styret, og Utenriksdepartementet takker ham for god innsats.

Styret består dermed av:

  • Kim Traavik – styreleder. Tidligere ambassadør og statssekretær i UD. Siden han pensjonerte seg i 2016 har Traavik vært aktiv i ulike styrer og utført arbeid for blant annet Forskningsrådet.
  • Thomas Hegghammer – styremedlem. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og forfatter.
  • Kristin Lund – styremedlem. Tidligere generalmajor i Hæren med bred erfaring fra blant annet fredsbevarende operasjoner.
  • Kate Hansen Bundt – styremedlem. Generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité. Styreleder ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).
  • Øyvind Nordsletten -  styremedlem. Tidligere ambassadør, blant annet til Russland og Ukraina.
  • Katja S. Cappelen - styremedlem. Prosjektrådgiver og ansattrepresentant, Noref.

Noref er en uavhengig stiftelse som ble opprettet i 2008. Den har som sin hovedoppgave å støtte opp om norsk og internasjonal fredsinnsats, gjennom egne prosjekter og støtte til andre aktører. Dag Nylander overtok som direktør i 2020. Styret består av seks medlemmer, som i henhold til vedtektene utpekes av Utenriksdepartementet for en toårsperiode.

For ytterligere informasjon, se Norefs hjemmeside.