Historisk arkiv

43 millioner kroner til flomkatastrofen i Bosnia-Hercegovina og Serbia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen har satt av 43 millioner kroner til flomkatastrofen i Bosnia-Hercegovina og Serbia. Mine tanker går til alle de som er berørt av denne katastrofen, sier utenriksminister Børge Brende.

47 mennesker er til nå bekreftet omkommet i flommen. Store områder både i Bosnia-Hercegovina og Serbia står under vann. Titusener er evakuert fra sine hjem, og infrastruktur som veier, jernbane, strøm og vannforsyning er ødelagt.

- Norge vil konsentrere innsatsen om gjenoppbyggingsfasen. Støtten vil gå til gjenoppbygging av institusjoner og infrastruktur som skoler, sykehus, veier og broer som har blitt skadet av flommen, men deler av støtten er satt av til å dekke umiddelbare behov, sier utenriksministeren.

33 millioner kroner er satt av til gjenoppbygging, mens ti millioner kroner vil gå til å dekke umiddelbare behov i forbindelse med flomkatastrofen.