Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Utenriksministeren redegjør for satsing på menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Utenriksminister Børge Brende skal redegjøre for regjeringens satsing på menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken, i et møte med sivilsamfunnsorganisasjoner 12. desember.

Utenriksdepartementet har i lengre tid jobbet med en melding til Stortinget om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken – den første i sitt slag på 15 år. Det er et stort engasjement i Norge for det internasjonale menneskerettighetsarbeidet og det har kommet inn nærmere 400 forslag til meldingen. Bidragsyterne og andre institusjoner og næringsliv med engasjement for menneskerettigheter er invitert til å delta på en presentasjon ved utenriksministeren. Arrangementet er åpent for pressen, og det vil være mulighet for å gjøre intervjuer etter nærmere avtale. 

Tid: Kl. 11.15-12.30 fredag 12. desember (fotografer bes møte senest kl 10.45).
Sted: Utenriksdepartementet
Påmelding: Sendes astrid.sehl@mfa.no innen 11. desember

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, mob 922 84 752