Historisk arkiv

Samler ungdom og politikere til kamp mot ekstremistene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Rundt 200 unge mennesker og myndighetsrepresentanter fra hele Europa samles i Oslo 4. og 5. juni for å tenke ut strategier for å demme opp mot voldelig ekstremisme.

Norge er ett av to europeiske land som har tatt på seg oppgaven med å følge opp initiativet som USAs president Barack Obama tok i februar, da han arrangerte sitt toppmøte mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Under første dag av konferansen deltar ungdomsrepresentanter fra det sivile samfunn og frivillige organisasjoner som jobber mot radikalisering og ekstremisme i ulike former. Disse unge menneskene vil samle sine innspill og bringe dem videre til europeiske myndigheter, som møtes dagen etter for å diskutere nasjonale og europeiske tiltak mot voldelig ekstremisme.

– Det er viktig å få fram at denne konferansen skal behandle alle former for radikalisering og ekstremistisk vold, sier utenriksminister Børge Brende, som sammen med justisminister Anders Anundsen vil lede diskusjonen med europeiske myndigheter. Statsminister Erna Solberg åpner ungdomskonferansen på første dag.

Det er et paradoks at voldelige ekstremister i dag er bedre organisert enn moderate europeiske krefter. Et viktig mål med konferansen er derfor å bidra til et levende nettverk av unge mennesker som kan danne en motstemme til hatytringer og andre former for voldelig ekstremisme. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og statsråd Vidar Helgesen står bak initiativet til nettverket.

Se bakgrunnsnotat  eller http://youthagainstviolentextremism.no/ og http://www.europeancveconference.no/ for utfyllende informasjon om konferansen.

Sted: Quality hotell Expo Fornebu

Program vedlagt (program 3.-4. juni, program 5. juni). Obs på at det kan komme endringer i programmet

Kontaktperson for statsminister Erna Solberg: Rune Alstadsæter, 915 58 419, raj@smk.dep.no

Kontaktperson for statsrådene Børge Brende og Vidar Helgesen: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250, ane.lunde@mfa.no

Kontaktperson for statsråd Solveig Horne: Ingrid Brandal Myklebust, 995 01 917, ibm@bld.dep.no

Kontaktperson for statsråd Anders Anundsen: Anne Rustad, 476 70 779, anne.rustad@jd.dep.no