Historisk arkiv

Høglund til Guatemala og Costa Rica

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Morten Høglund besøker Guatemala og Costa Rica 24. - 28. februar. Hovedtemaene under besøket vil være menneskerettigheter og næringsliv.

I Guatemala skal han blant annet møte utenriksminister Carlos Morales. Høglund skal også ha møter med urfolksrepresentanter, menneskerettighetsombudet, Den internasjonale kommisjonen mot straffefrihet – CICIG og norske organisasjoner. For 20 år siden bistod Norge i å få på plass en fredsavtale i Guatemala, og siden da har Norge støttet vernet av Maya-folkets rettigheter. Høglund vil også besøke lokale landbruksprodusenter, der ansvarlig næringsliv står i fokus. Sammen med representanter fra blant annet Yara, Norfund og Bama møter Høglund lokale næringslivsorganisasjoner og selskaper. Næringsutvikling, miljø og menneskerettigheter står på agendaen.  

Høglund besøker også Costa Rica som for tiden er formann i Det latinamerikanske og karibiske fellesskapet - Celac og påtroppende medlem av Stillehavsalliansen. Høglund skal ha møter i Utenriksdepartementet, med miljøministeren og med arbeidsministeren. For få måneder siden ratifiserte Norge en frihandelsavtale mellom Costa Rica og Efta, og det er ønske om økt næringssamarbeid. Høglund åpner et trepartsmøte om arbeidsrettigheter hvor Bama, Dole, ILO og costaricanske myndigheter deltar. Høglund møter også Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen og andre menneskerettighetsinstitusjoner med hovedsete i Costa Rica, hvor det vil bli undertegnet avtaler om fortsatt norsk støtte til disse regionale organisasjonene.   

Pressekontakt: Pressevakten UD, 23 95 00 02.