Historisk arkiv

200 millioner kroner til reformer i Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge utbetaler nå 200 millioner kroner i budsjettstøtte til Ukraina for å støtte opp om den ukrainske regjeringens reformarbeid. - Støtten til Ukraina er viktig for å bidra til nødvendig omstilling og modernisering, sier utenriksminister Børge Brende.

Utbetalingen av Norges budsjettstøtte finner sted etter at Verdensbanken den 25. august godkjente fremdriften i Ukrainas omfattende reformprogrammer. Norge stilte allerede i 2014 krav om at alle vilkår i disse reformprogrammene måtte være oppfylt for at norsk støtte kunne utbetales.

- Fra norsk side har det vært viktig å stille krav til reformprosessen i Ukraina. Ukrainske myndigheter må vise at de makter å endre den ukulturen som utløste Majdan-oppstanden. Det er mandatet de har fått fra sine velgere, og ved å stille klare krav bidrar vi til at endring finner sted. At Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet nå omtaler fremdriften i reformene i positive ordelag, viser at Ukraina gjør fremskritt, sier Brende.

Gjennom de siste ukene har kampene igjen eskalert i konflikten i Øst-Ukraina, der ukrainske regjeringsstyrker kjemper mot separatister støttet av Russland.

- Ukraina er i sin fulle rett til å forsvare sin territorielle integritet. Det er svært krevende å gjennomføre reformer samtidig som deler av landet aktivt destabiliseres av pro-russiske separatister med hjelp fra det russisk militære. Her må Ukraina bruke enorme summer på en krig som er påtvunget dem utenfra. Dette er midler de ellers kunne brukt på økonomiske reformer, sier Brende.

- Det er likevel viktig at reformene gjennomføres med uforminsket styrke. Ukraina må klare overgangen fra en stat med svakt styresett og utbredt korrupsjon til en rettsstat. Det vil ta tid, men de viktige reformene som er startet må fortsette. Det var nettopp kampen mot korrupsjon og et stagnert system som forårsaket Majdan-opprøret. Derfor er reformene så viktige, sier Brende.