Historisk arkiv

Presseinformasjon

Filippinene: Ny runde med fredssamtaler i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge er vertskap når filippinske myndigheter og kommunistbevegelsen National Democratic Front of the Philippines (NDFP) igjen møtes til fredsforhandlinger i Norge 6.-11. oktober.

Samtalene organiseres som arbeidsmøter der partene skal diskutere temaene som er sentrale i konflikten, herunder sosiale, økonomiske og politiske reformer. Spørsmål som amnestier og permanent våpenhvile vil også stå på agendaen. Utenriksminister Brende vil møte forhandlingspanelene i løpet av oppholdet.

Den væpnede konflikten mellom den filippinske regjeringen og kommunistbevegelsen har nå vart i 47 år. Norge ble invitert inn som tilrettelegger for fredsprosessen i 2001. Inntil nylig har forhandlingene vært preget av brudd og mangel på enighet, men etter presidentvalget i mai i år ble fredsprosessen gjenopptatt. I Oslo i august i år ble det oppnådd enighet om temaer som har blokkert fremdriften i mange år. I tillegg ble partene enige om å iverksette unilaterale våpenhviler på ubestemt tid.

Kontaktperson: Kristin Enstad, telefon 482 68 835.