Historisk arkiv

Midlertidig stopp i utsendelsene over Storskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det russiske utenriksdepartementet tok i går kontakt med norske myndigheter om utsendelsene av asylsøkere over Storskog. Inntil videre vil det ikke gjennomføres utsendelser over Storskog. Russiske grensemyndigheter ønsker ytterligere koordinering av returer.

- Dette er en situasjon vi må ta på alvor, sier utenriksminister Børge Brende og fortsetter: Den løpende dialogen vi har hatt med Russland over lengre tid har ledet frem til en felles forståelse mellom våre lands myndigheter om håndteringen av situasjonen på Storskog. Denne forståelsen har bidratt til at den store og uakseptable tilstrømningen vi opplevde over Storskog i fjor høst, har avtatt.

Norske myndigheter gjenopptar dialogen med russiske myndigheter gjennom ambassaden i Moskva til uka med sikte på å finne løsninger for å kunne fortsette utsendelsen av de med gyldig opphold og multivisum til Russland. Vi har bedt om et nytt ekspertmøte med russiske myndigheter for å ta opp ulike spørsmål rundt retur av asylsøkere og migranter. Vi ser blant annet på muligheten for retur med fly.

- Vi vil på bakgrunn av den russiske henvendelsen videreføre dialogen og samarbeidet med Russland. Vi må fortsette å finne løsninger i fellesskap, understreker utenriksminister Brende.

- Norge og Russland har en tilbaketakingsavtale som begge parter respekterer. Vi legger til grunn at det russiske myndigheter tidligere har meddelt om retur av asylsøkere og migranter står ved lag. Det innebærer at de med oppholdstillatelse i Russland eller gyldig multivisum kan returneres. Det er denne gruppen personer vi har returnert over Storskog, slår Brende fast.