Historisk arkiv

Fredskorpset flyttes til Førde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen har besluttet at Fredskorpset skal flyttes til Førde. Det er viktig for regjeringen å sikre sterke internasjonalt rettede fagmiljøer også utenfor Oslo, sier utenriksminister Børge Brende.

Fredskorpset forvalter en utvekslingsordning for deling av erfaring og kunnskap mellom Norge og land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Fredskorpset er direkte underlagt Utenriksdepartementet og har om lag 40 ansatte. Totalt har 10.000 personer deltatt i utvekslingsordningen siden 2000. Stortingets bevilgning til Fredskorpset for 2017 er på 188 millioner.

- Regjeringen arbeider for å styrke arbeidsmarkedet i hele landet. Utfra et distriktspolitisk perspektiv vil en utflytting av Fredskorpset til Førde gi best effekt. Denne virksomheten vil bidra til å bygge et sterkere regionsenter i den nye kommunen i Sunnfjord, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Utenriksdepartementet har utredet om Fredskorpset skal flyttes til Trondheim, Stavanger eller Førde. Utredningen viser at en omlokalisering av Fredskorpset vil innebære økte kostnader både i en overgangs- og etableringsfase. På sikt vil de permanente kostnadene imidlertid kun øke marginalt og hovedsakelig på grunn av reisekostnader. Utflyttingen vil kunne stimulere til videreutvikling av internasjonal virksomhet i Førde.

- Førde kommune har vist stor interesse for lokalisering av Fredskorpset. Sammen med ledelsen og de ansatte i Fredskorpset vil vi legge opp til en prosess som sikrer at de oppgavene Fredskorpset er satt til å løse blir godt ivaretatt fra Førde, sier utenriksministeren.