Historisk arkiv

Presseinformasjon

Statssekretær Skogen til Verdensbankens vårmøte i Washington

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Tone Skogen deltar på Verdensbankens vårmøte i Washington 20. - 22. april.

- Verdensbankens arbeid med fattigdomsbekjempelse er viktig for at bærekraftsmål nummer 1 – å utrydde fattigdom – skal nås. Norge er en stor giver til Verdensbanken, i 2016 bidro vi med nærmere tre milliarder kroner til Verdensbankens arbeid med fattigdomsbekjempelse og utvikling, sier statssekretær Skogen.  

Verdensbankens rolle i arbeidet for å redusere global fattigdom fram mot 2030, vil stå sentralt på møtet. Statssekretær Skogen vil ha en rekke møter om Verdensbankens engasjement for utdanning, kvinner og likestilling, sårbare stater, samspillet mellom humanitær og langsiktig bistand, klima og energi, og mødre- og barnehelse. Statssekretær Skogen deltar også på et møte om den humanitære krisen i Afrika og Jemen, som ledes av FNs generalsekretær Antonio Guterres og Verdensbankens president Jim Yong Kim. Hun skal også møte presidenten i Den afrikanske utviklingsbanken og finansministrene i Nigeria og Somalia.  

Verdensbanken bidrar årlig med om lag 60 milliarder dollar til rimelige, langsiktige lån til utviklingsland og framvoksende økonomier. Verdensbanken gir også gavebistand til utvalgte formål i de aller fattigste landene. Dersom banken ikke tilføres ny kapital fra medlemslandene, vil utlånsevnen kunne gå ned de nærmeste årene.  

Banken har 189 medlemsland som deler på 25 styreplasser. Norge deler styreplass med de nordiske og baltiske landene. Det er for tiden Danmark som sitter i styret. Les mer om Verdensbankens arbeid her.

Pressekontakt: UDs pressevakt, telefon 23 95 00 02