Historisk arkiv

Presseinformasjon

Norges handelspolitikk på dagsorden i Verdens handelsorganisasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Marianne Hagen leder 18. juni den norske delegasjonen til handelspolitisk gjennomgang av Norge i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Genève.

- WTO og det multilaterale handelssystemet er grunnpilaren i norsk handelspolitikk. Avtaleverket gir grunnleggende rammebetingelser for at norsk næringsliv kan handle med forutsigbarhet. Jeg vil vektlegge behovet for å styrke, bevare og videreutvikle det multilaterale handelsregelverket i en turbulent periode, sier statssekretær Marianne Hagen

Formålet med de handelspolitiske gjennomgangene er å bidra til økt åpenhet og handelspolitisk debatt. Såkalte Trade Policy Reviews er et viktig handelspolitisk verktøy og en viktig del av WTOs arbeid. Gjennomgangene gir WTOs medlemmer anledning til grundige diskusjoner om økonomi og handelspolitikk. Alle WTOs medlemmer er gjenstand for handelspolitiske gjennomganger. Forrige gjennomgang av Norge var i 2012.

- Selv om Norge gjennom EØS-avtalen har tilgang til EUs indre marked med en halv milliard mennesker, er norsk økonomi også avhengig av at det multilaterale rammeverket for handel fungerer, sier statssekretæren.

Det er stor interesse for gjennomgangen av Norges handelspolitikk. Norge har i forkant mottatt nesten 230 spørsmål fra WTO-medlemmene. Spørsmålene spenner over et vidt spekter, og enkelte tema er gjenstand for særlig stor interesse, blant annet landbrukspolitikk, omstilling av norsk økonomi, statseide selskapers rolle, investeringsbetingelser og EØS-avtalen.

Les mer om Norges handelspolitiske gjennomgang på WTOs hjemmeside.

Pressekontakt: UDs pressevakt 23 95 00 02