Historisk arkiv

Økt norsk innsats på migrasjonsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er tragisk at flere tusen mennesker har mistet livet på reisen gjennom Sahara og over Middelhavet. Derfor bidrar Norge med ytterligere 60 millioner kroner til EUs flergiverfond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika (EUTF), sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

EUs flergiverfond (EU Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and displaced persons in Africa - EUTF) skal bidra til å styrke afrikanske lands evne til å håndtere migrasjon. Jobbskaping, konfliktforebygging, stabiliseringstiltak, reintegrering av returnerte migranter og humanitære tiltak rettet mot særlig sårbare migrantgrupper er blant fondets viktigste innsatsområder.

- Fattigdom, arbeidsløshet og dårlig styresett er blant årsakene til migrasjon. Landene i Europa må samarbeide med opprinnelses- og transittland om håndteringen av migrasjon og flyktningkriser. Samtidig må vi bekjempe den organiserte kriminaliteten og menneskesmuglingen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Så langt i 2018 har om lag 86 000 migranter kommet til Europa fra Afrika. Selv om antallet er redusert i forhold til 2014 og 2015, er tallet på ankomster fra Afrika fortsatt høyt. Hittil i år har nærmere 1600 mennesker omkommet eller forsvunnet på veien over Middelhavet.

- Norges totale bidrag på 140 millioner kroner til EUs flergiverfond er et betydelig bidrag til felleseuropeiske løsninger på en global utfordring, sier utenriksministeren.

EUTF ble opprettet etter Valletta-toppmøtet som samlet europeiske og afrikanske land i 2015, hvor statsminister Erna Solberg deltok. Norge har hittil bidratt med 80 millioner kroner til fondet og bidrar nå med ytterligere 60 millioner kroner. Midlene skal fordeles til landene i Sahel og landene rundt Tsjadsjøen, Nord-Afrika og Afrikas Horn.

- Selv om de fleste som kommer til Europa er økonomiske migranter er det rekordmange mennesker på flukt fra krig og konflikt i verden. Norge bidrar med betydelig humanitær bistand til disse flyktningkrisene, sier Eriksen Søreide.