Historisk arkiv

Økt støtte til Den internasjonale organisasjonen for migrasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge gir 15 millioner kroner i kjernestøtte til Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Støtten ble annonsert under IOMs årsmøte i Geneve 27. november. Støtten skal blant annet styrke organisasjonens nye oppgaver som koordinator for FNs migrasjonsnettverk, og støtte omstilling og strategiutvikling i organisasjonen.

- IOM er den eneste globale organisasjonen som spesialiserer seg på migrasjon. Den har et stort globalt nettverk og gjør en viktig innsats i mange land og regioner. Norges støtte vil styrke organisasjonens arbeid for å forebygge irregulær migrasjon og tilrettelegge for frivillig retur og reintegrering, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

IOM er sentral i oppfølging av bærekraftsmålet om at migrasjon skal være ordnet, trygg, regulær og ansvarlig. Når den globale plattformen for migrasjon blir formelt vedtatt på høynivåmøtet i Marrakech, vil IOM få en ledende rolle i FNs arbeid med å følge opp plattformen. Denne nye rollen som «The UN Migration Agency» krever at organisasjonen styrker sin innsats innenfor det normative arbeid på migrasjonsfeltet, på kartlegging av migrasjons­trender og koordinering på tvers av FN-systemet. 

- De nye oppgavene IOM nå påtar seg er viktige, ikke minst knyttet til forebygging. Kjernestøtten er ment å være et årlig norsk bidrag og er et signal om økt norsk engasjement i organisasjonen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Den økte norske støtten på 15 millioner kommer i tillegg til årlige prosjektbidrag på over 125 millioner kroner. 

IOM har i dag 172 medlemsland, med kontorer i mer enn 100 land og aktiviteter i 150 land.