Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge bidrar til innsatsen mot ebolautbruddet i DR Kongo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har besluttet å bidra med ti millioner kroner til Verdens Helseorganisasjons (WHOs) respons til det pågående ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo. To millioner av dette går til å finansiere norsk utstyr og personell til opplæring av helsepersonell via WHO.

- Medisinsk beredskap og rask internasjonal respons på ebola-utbruddet i DR Kongo er avgjørende for å unngå en ny ebola-epidemi, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Norge har som et av få land i verden tilgjengelig utstyr og kompetanse for sikker transport av pasienter med høy risiko for smitte. Regjeringen har derfor besluttet å donere utstyr. Vi vil også sette sammen team for opplæring av personell for WHO i DR Kongo, sier helseminister Bent Høie.

Isolasjonsenhetene, som er utviklet i Norge, gjør det mulig å frakte smittede personer til isolat på en trygg måte, samtidig som de får behandling. Teamet vil bestå av to til fire personer fra et spesialistmiljø (CBRNe-senteret) ved Oslo universitetssykehus som skal gi nødvendig opplæring i bruk av smittevernutstyret.

Norske myndigheter har en løpende dialog med både WHO og EU om ytterligere bistand om smittesituasjonen forverres.

Pressekontakt: Pressevakt UD 23 95 00 02, pressevakt HOD 948 49 749.