Historisk arkiv

Situasjonen på skipet Lifeline har fått en løsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Skipet Lifeline har lagt til kai på Malta etter at en gruppe europeiske land, inkludert Norge, vil avlaste Malta og tilby opphold til et antall av de over 200 migrantene om bord.

Regjeringen har besluttet, på anmodning fra Malta, å tilby gjenbosetting for 15 personer. Norges tilbud er situasjonsbetinget for å støtte Malta, og springer ut av humanitære hensyn. Løsningen er et engangstilfelle for å løse en akutt situasjon. De 15 personene vil regnes inn i den årlige kvoten for overføringsflyktninger som er fastsatt i statsbudsjettet.

- I lys av den vanskelige humanitære situasjonen og i solidaritet med europeiske partnere vil Norge bistå Malta. Migrasjonsutfordringen krever tiltak på europeisk nivå, og nå bidrar vi til en felles europeisk løsning på en akutt utfordring, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Det legges opp til at UNHCR ved skipets anløp i Malta vurderer beskyttelsesbehov for den enkelte ombord og avgjør flyktningstatus.

Lifeline ble nektet å legge til kai i Europa etter at skipet plukket opp migranter og flyktninger i Middelhavet torsdag i forrige uke. Situasjonen med fartøyet har derfor funnet en løsning ved Maltas tilbud om å ta skipet til havn.