Historisk arkiv

Norge overtar formannskapet i Barentsrådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Barentsrådet er et viktig internasjonalt samarbeidsorgan. Vi ser frem til å overta formannskapet for å bidra til en robust og bærekraftig Barentsregion, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide overtar formannskapsklubben i Barentsrådet fra Sveriges utenriksminister Ann Linde. Foto: Marte Lerberg Kopstad, UD
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide overtar formannskapsklubben i Barentsrådet fra Sveriges utenriksminister Ann Linde. Foto: Marte Lerberg Kopstad, UD

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar i dag på utenriksministermøtet i Barentsrådet i Umeå, Sverige. Der overtar Norge formannskapet etter Sverige for 2019-2021. Norges prioriteringer for formannskapet vil være å fremme helse, folk-til-folk-kontakt og kunnskap.

- Jeg vil takke det svenske formannskapet. Sverige har gjort en solid jobb under sitt formannskap. Barentssamarbeidet er et godt eksempel på fungerende internasjonalt samarbeid som vi trenger mer av. Felles utfordringer løses i fellesskap gjennom konkrete prosjekter, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Norge vil legge vekt på det regionale nivået som er drivkraften i Barentssamarbeidet. 

- Vi vil lytte til aktører i regionen og ha tett kontakt med de som jobber med Barentsprosjekter i det daglige. Kontakten mellom folk over grensene i nord er kjernen i Barentssamarbeidet, sier Eriksen Søreide.

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Norge vektlegger dialog med andre arktiske stater for å løse felles utfordringer i Arktis.

- Regionen preges av samarbeid og stabilitet, og Arktisk råd og Barentsrådet er viktige arenaer for dette, sier Eriksen Søreide.

Helse er viktig for sterke samfunn i nord. 12. november arrangeres historiens første Barents helsetoppmøte i Oslo som et ledd i Norges formannskapsarbeid. Klimaendringene er også blant sakene som er viktige for Barentsrådet.

- Klimaendringene er særlig merkbare i Barentsregionen. Sammen med forskere og sivilt samfunn vil det norske formannskapet fokusere på en kunnskapsbasert tilnærming til reduksjon av klimautslipp i regionen, sier Eriksen Søreide.

Formannskapsarbeidet skal ledes av Barentsrådgiver Gøril Johansen i Utenriksdepartementet.

Om Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet har to pilarer, den statlige gjennom Barentsrådet og den regionale gjennom Regionrådet. Sammen utgjør de en unik samarbeidsstruktur. Samarbeidet dekker blant annet fagområdene miljø, helse, urfolk, utdanning og forskning, infrastruktur, næringsliv, beredskap, sikkerhet og folk-til-folk kontakt. Medlemmer er Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Russland og EU ved kommisjonen. Urfolk stiller fast på alle møter. Västerbotten vil ha formannskapet i Regionrådet parallelt med Norges formannskap i Barentsrådet.