Historisk arkiv

Norge øker humanitær støtte til innsats etter syklonen Idai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

FN ber om en solid opptrapping av støtten til den humanitære innsatsen etter syklonen Idai. – Behovene er store. Norge øker derfor støtten til hjelpeinnsatsen til totalt 47 millioner kroner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Syklonens ødeleggelser er omfattende og rammer både Mosambik, Malawi og Zimbabwe. FN anslår at nærmere tre millioner mennesker er rammet, derav over 1,8 millioner mennesker i Mosambik.

Norge øker støtten til humanitær innsats etter syklonen Idai. Foto: Marco Frattini, WFP
Norge øker støtten til humanitær innsats etter syklonen Idai. Foto: Marco Frattini, WFP

Norge øker nå støtten med ytterligere 24 millioner kroner, til totalt 47 millioner kroner, til FN og humanitære partnere. Av dette går 17 millioner kroner gjennom FNs nødhjelpsfond (CERF). Norge støtter også utsendelse av personell til FN gjennom Flyktninghjelpen/Norcap. Dette er eksperter som skal bidra til å styrke FNs innsats innen blant annet kjønnsbasert vold og beskyttelse.

- Norge har lang tradisjon med å bistå mennesker i nød med humanitær innsats. I tillegg til behovet for livreddende nødhjelp, som mat, husly og medisinsk støtte, er det stort behov for å iverksette tiltak som bidrar til å beskytte de mest sårbare mot vold og seksuelle overgrep. Kvinner og barn er særlig utsatt. Norge vil prioritere tiltak som bidrar til å forhindre seksuell vold og overgrep og som sikrer medisinsk og psykososial støtte, sier utenriksministeren.

Den tropiske syklonen Idai traff Mosambik 14. mars og rammet også Zimbabwe og Malawi. Syklonen førte til at hele landsbyer ble lagt under vann og omfattende ødeleggelser på infrastruktur og jordbruksområder. FN og humanitære partnere jobber nå på spreng med å kartlegge hjelpebehov og få hjelpen frem til tross for store logistiske utfordringer.

I forkant av syklonen har Norge i tillegg bidratt med om lag 21 millioner kroner i humanitær bistand til Mosambik, Malawi og Zimbabwe gjennom FNs nødhjelpsfond.