Historisk arkiv

Frode Elgesem ny leder for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for at Frode Elgesem, som har lang erfaring fra arbeid med ansvarlig næringsliv, vil lede Kontaktpunktet inn i en ny og spennende periode. Kontaktpunktet er en unik ekspertinstans og det har en viktig oppgave med å ivareta vår forpliktelse til å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Frode Elgesem overtar stillingen etter Ola Mestad, som har ledet Kontaktpunktet i fire år.

- Jeg takker Ola Mestad for hans dyktige ledelse av Kontaktpunktet. Han har bidratt til at ansvarlighet står høyt på agendaen hos norsk næringsliv, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Kontaktpunktet har også fått et nytt medlem - politisk rådgiver i Amnesty International i Norge, Beate Ekeløve-Slydal. Hun er oppnevnt av utenriksministeren og er representant for sivilt samfunn.

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv er et uavhengig ekspertorgan hvor norske bedrifter som har internasjonal virksomhet kan få råd og veiledning. Kontaktpunktet behandler også klager på norske virksomheter knyttet til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  

Les mer om Kontaktpunktets virksomhet her.