Historisk arkiv

Internasjonal støtte til Sudans nye overgangsregjering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Sudan var denne uken vertskap for det første Friends of Sudan-møtet i Khartoum. Landet har i løpet av året gjennomgått store politiske endringer. Etter en periode med massedemonstrasjoner ble en ny sivil regjering dannet i august.

- Etableringen av en sivil overgangsregjering i Sudan gir muligheter for nødvendige politiske reformer. Det er positivt at det internasjonale samfunnet gir sin klare støtte til dette arbeidet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

En rekke land og internasjonale organisasjoner møttes i Khartoum 11. desember, for å drøfte utviklingen og utfordringene i Sudan. Norge og Sudan var vertskap for dette første Friends of Sudan-møtet. Vennegruppen består av flere land fra Europa, Midtøsten og Afrika, samt FN, EU, Den afrikanske union (AU) og Verdensbanken. Statssekretær Marianne Hagen representerte Norge under møtet.

- Vi ser positivt på skrittene den sivile overgangsregjeringen i Sudan har tatt hittil, inkludert å berede grunnen for fredsforhandlinger gjennom å styrke humanitær tilgang og å bidra til å fremme menneskerettighetene. Bred deltakelse fra kvinner og ungdom er avgjørende for en vellykket overgangsprosess, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Norge har i lang tid hatt en sentral rolle i Sudan, og samarbeider tett med troika-landene og landene i vennegruppen for å støtte reformprosessen. En mer fredelig og demokratisk utvikling er viktig for den sudanske befolkningen og for regionen. 

- Arbeidet fremover vil bli krevende. Norge har vært en partner for det sudanske folket i mange år. Vi støtter den sivile regjeringen i innsatsen for at overgangen skal bidra til frihet, fred og rettferdighet for landets befolkning, sier utenriksministeren.