Historisk arkiv

Datainnbruddet i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

24. august varslet Stortinget om et datainnbrudd i deres e-postsystemer. - Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon. Sikkerhets- og etterretningstjenestene samarbeider tett om den nasjonale håndteringen av hendelsen. Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Samarbeidet for å håndtere hendelsen koordineres i Felles cyberkoordineringssenter.

Datainnbruddet viser viktigheten av gode sikkerhetstiltak. Vår økende bruk av digitale løsninger gjør at truslene mot oss også flytter over på digitale flater. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke vår digitale sikkerhet nasjonalt, og styrke samarbeidet internasjonalt.

Digitale sikkerhetsbrudd kan bare avverges hvis både virksomheter og privatpersoner bidrar i forebyggende sikkerhetsarbeid. Alle virksomheter anbefales å følge Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) anbefalinger om passord og NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

Les mer om NSM sine råd her: