Historisk arkiv

Det globale reiserådet oppheves for EØS/Schengen og enkelte land utenfor EU fra 5. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fra og med mandag 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for land i EØS/Schengen og Storbritannia. Reiserådet oppheves samtidig for enkelte land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste, altså land utenfor EU med tilstrekkelig lav smitte. Dette er land FHI mener har en smittesituasjon som oppfyller kravene for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge.

Det vil fortsatt være krav om karantene ved innreise til Norge fra land med høy smitte. Selv om reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste oppheves fra og med 5. juli er situasjonen fortsatt uforutsigbar. Avhengig av smitteutviklingen i disse områdene kan det komme nye reiseråd på kort varsel. Dette kan gjøre det krevende for nordmenn å være på reise.

EUs tredjelandsliste

Regjeringen har vedtatt å oppheve reiserådet for de av landene og områdene på EUs såkalte tredjelandsliste som etter FHIs vurdering møter kravene for noe mildere innreiserestriksjoner. EUs tredjelandsliste består av land og områder utenfor EU og oppdateres annenhver uke.

Fra og med mandag 5. juli opphever Utenriksdepartementet derfor også reiserådet for følgende land og områder: Australia, Israel, Japan, Libanon, New Zealand, Nord-Makedonia, Serbia, Sør-Korea, Taiwan, USA og Singapore.

Selv om reiserådet for disse landene oppheves, vil det være karantenekrav.

FHI har for første gang vurdert hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som de mener kan ha noe mildere innreiserestriksjoner. Les mer om tredjeland her.

Her finner du informasjon om smittenivået i de aktuelle landene og hvilke karantenekrav som gjelder.

Vær også oppmerksom på at smittesituasjonen raskt kan forverre seg i landet du besøker. Dette kan på kort varsel utløse krav om karantene ved innreise til Norge.

Regioner i Europa

Fra og med 5. juli vil FHI også gjøre vurderinger av smittesituasjonen i flere regioner, i praksis enkelte øyer og øygrupper i Europa. Det er ikke reiseråd for disse regionene, ettersom reiserådet oppheves for hele EØS/Schengen og Storbritannia fra og med 5. juli. Dersom smittesituasjonen tilfredsstiller FHIs krav vil det være mulig å besøke disse regionene uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst. Les mer om hvilke øygruppene som unntas fra innreisekarantene her.

Innreisekarantene

Selv om det fra og med 5. juli ikke vil være reiseråd for EØS/Schengen, Storbritannia og enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste, vil det i flere tilfeller være krav om innreisekarantene ved hjemkomst. FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker vurderes alle land og områder for hvilken fargekode de skal få. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal gå fra grønt til rødt.

Oppdateringer av landvurderingene vil bli offentliggjort på regjeringen.no hver fredag kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Når endringene har trådt i kraft, oppdateres kartet på FHI.no.