Historisk arkiv

Presseinformasjon

Utenriksministeren til Natos utenriksministermøte i Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil delta fysisk på Natos utenriksministermøte i Brussel 23. og 24. mars.

Stortinget har utvist stor fleksibilitet og flyttet debatter som var berammet 25. mars, og det gjør at det blir mulig for utenriksministeren å reise til Brussel og deretter gå i karantene ved hjemkomst, i tråd med gjeldende smittevernregler. 

Deltagelse på Natos utenriksministermøte er viktig for å ivareta norske utenrikspolitiske interesser. Blant temaene er Afghanistan, Russland og arbeidet med «Nato 2030». 

Det er begrenset pressetilgang til møtet. Presse som ønsker å dekke møtet, må registrere seg hos Nato innen 18. mars kl. 18.00, og presse som ønsker å registrere seg via den norske delegasjonen må melde fra til Utenriksdepartementet innen utgangen av onsdag 17. mars.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, mobil 95 72 65 10, e-post: trude.maseide@mfa.no.