Historisk arkiv

Tidligere utenriksminister Børge Brendes taler og innlegg

Stor innsats, klar retning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Regjeringen viderefører det beste av norsk utenrikspolitikk, og gjør mer av det vi er gode på, skriver utenriksminister Brende bl.a. i Aftenposten 11. mars 2014 som svar på et innlegg av Jonas Gahr Støre.

Regjeringen viderefører det beste av norsk utenrikspolitikk, og gjør mer av det vi er gode på.

Under tittelen «Stor innsats, uklar retning?», gjør tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i gårsdagens Aftenposten opp en foreløpig status for regjeringens utenrikspolitikk etter kun litt mer enn fem måneder. Støre innrømmer det er for tidlig å oppsummere, men er likevel raus både med ros og anerkjennelse, det takker jeg for.

Jeg merker meg også de spørsmål Støre stiller om regjeringens utenrikspolitiske retning. Det er bred politisk enighet om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Jeg vil videreføre og videreutvikle denne linjen, slik også Støre gjorde det da han ble utenriksminister i 2005.

Vi skal bygge videre på vårt solide verdifellesskap med USA og våre nærmeste allierte i Nato og EU. Vi følger opp satsingen på helse og vaksiner, som den forrige regjeringen la stor vekt på. En samlet politikk for Nordområdene ble løftet frem av Bondevik II regjeringen med den første stortingsmelding i 2004, og videreført av Støre gjennom et sterkt engasjement. Vi vil ta et nytt steg, og gå fra dialog til handling.

En friere verdenshandel er nødvendig for å skape vekst og nye jobber, vårt viktigste middel i kampen mot fattigdom. Ved å legge større vekt på frihandel og styrke utenrikstjenesten som redskap for norsk næringsliv, trygger vi også vår egen velstand.

For å skape vekst som varer vil vi ta et krafttak for utdanning for alle, en betingelse for å skape inkluderende vekst i fattige land. Norge skal aksle en internasjonal ledertrøye i dette arbeidet. Slik vi har gjort det på helseområdet. 

Vi tar innover oss at EUs lovgivning har større betydning for innenrikspolitikken. Gjennom bedre samordning kan vi påvirke tidligere, før beslutningene er tatt. 

I slutten av mars holder jeg min første utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget. Jeg ser frem til en konstruktiv debatt. Jonas Gahr Støres bidrag lover i så måte godt.