Historisk arkiv

Tale ved utdeling av Eksportprisen 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes tale ved utdelingen av Eksportprisen 2016 til Alan Walker.

Kjære venner,

Musikk har alltid vært en reisende kunstform.

Men i dag strømmer og strømmes den over grenser som aldri før.

Generasjoner bindes sammen til globale musikalske identiteter som preger vår tid.

Dette har energiske og evnerike norske artister benyttet seg av – og bidratt til.

Men skal vi få frem de gode stemmene, trenger vi også de gode hjelperne.

De som har speidet og booket, trøstet og løftet.

Denne prisen skal styrke og inspirere hele den musikalske verdikjeden.

Men viktigst av alt er fortsatt artistens skaperkraft:

Trangen til å nå ut med det du har inni deg.

Evnen til å treffe ørene og hjertene.

Gleden når du lykkes.

Men musikk forteller også hvem vi er – og bidrar til kunnskap og forståelse på tvers av landegrenser.

Både kultur og diplomati handler om å skape tillit og trygghet gjennom samspill.

Gjennom å bli kjent med hverandre.

Derfor er årets vinner både artist og ambassadør.

Og han er en som vet han ikke er alene.

Juryens begrunnelse er som følger:

"I uvanlig sterk konkurranse stikker årets vinner av med prisen for årets norske suksess i utlandet.

I 2016 har denne unge artisten, DJ'en og produsenten fått seg et navn blant de største internasjonalt.

Med "Faded", "Alone" og "Sing Me to Sleep" har han turnert i, og erobret, Europa, Asia og Nord- og Sentral-Amerika.

Hans musikk passerte i fjor 1,3 milliarder audiostreams, to millioner nedlastinger og 1,25 milliarder videovisninger.

Dette er helt utrolige tall.

Derfor feirer vi i dag deg, Alan Walker, og tildeler deg Eksportprisen for 2016."

Gratulerer!