Historisk arkiv

Åpning av Finlandshuset (Suomi-talo) i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tromsø, 21. januar 2014

- Det er en ære å få representere den norske regjeringen ved åpningen av Finlandshuset, Soumi-talo. Næringslivssamarbeid i Nord, på tvers av landegrensene, er noe vi fra norsk side ønsker velkommen, sa statssekretær Bård Glad Pedersen bl.a. i sin tale ved åpningen av Finlandshuset i Tromsø 21. januar.

Utenriksminister, mine damer og herrer

 

 • Det er en glede å ønske velkommen hit, til Tromsø, til Nord-Norges største by.  
 • Det er en ære å få representere den norske regjeringen ved åpningen av Finlandshuset, Soumi-talo. Næringslivssamarbeid i Nord, på tvers av landegrensene, er noe vi fra norsk side ønsker velkommen.  
 • For regjeringen er det en prioritert oppgave å legge til rette for mer av dette. Fordi det er i vår felles interesse.  
 • Nord-Norge er en region preget av fremtidstro og optimisme, av nyskapning og høy sysselsetting.  
 • Nordnorsk næringsliv er i vekst.  
 • Natur og naturressurser gir enorme muligheter i Nord.  
 • Nord-Norge har fortsatt et stort potensial innen fiskeri og akvakultur, mineralvirksomhet og ikke minst turisme, i økende grad også om vinteren. Mange var ut i går kveld for å se etter nordlyset.  
 • Utviklingen av olje- og gassindustrien i Nord er en av de viktigste årsakene til den vekst og optimisme som preger denne regionen.   
 • Å legge til rette for næring og vekst i Nord er en avgjørende del av regjeringens nordområdepolitikk. Den virksomheten vi har i nord er også basis for utenrikspolitikk og samarbeid med arktiske stater.  
 • Ambisjonen er at nordområdene blir en av de mest innovative og kunnskapsbaserte vekst-regionene globalt.  
 • Vi er glade for at Finland og finsk næringsliv ser hva som er i ferd med å skje her.  
 • Jeg mener det er i Norge og Finlands interesse å samarbeide om næringsutvikling i nord.  
 • Vi er en del av den samme regionen. Vi er naboer i nord. Og Finlands kompetanse, kanskje spesielt innen mineralvirksomhet, maritim næring og håndtering av kulde, betyr mye også for Norge.  
 • Vi setter stor pris på den interessen og det engasjementet både næringsliv og myndigheter i Finland viser for Nord-Norge.
 • Jeg vil gjerne takke den finske utenriksministeren for at han prioriterer å være her.  
 • Også den store delegasjonen som fulgte handelsminister Stubb på hans besøk til Hammerfest i fjor høst, var et tegn på en prioritering som vi ønsker velkommen.  
 • En av de største utfordringene for næringene i nord er mangel på nok kvalifisert arbeidskraft. Her er dyktige folk, men vi trenger flere.  
 • Kvalifisert finsk arbeidskraft bidrar allerede til å løse disse utfordringene, og potensialet er stort.  
 • Når vi diskuterer skolepolitikk i Norge, tar det aldri lang tid før noen trekker frem Finland som et eksempel på hva vi må få til. Klart mange finner har mye å tilføre norsk næringsliv.  
 • Samarbeidet med våre nordiske naboer og et velfungerende regionalt arbeidsmarked, er en av regjerningens prioriteringer i nordområdepolitikken.  
 • Dette er også en av Finlandshusets sentrale oppgaver.  
 • Jeg ønsker Suomi-talo hjertelig velkommen til Tromsø, og gleder meg til å se resultatet av dette samarbeidet.  
 • Tusen takk for oppmerksomheten.