Historisk arkiv

Markering av krigens slutt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innlegg i Dagbladet, 12. mai 2015

Statssekretær Bård Glad Pedersen svar på lederartikkelen i Dagbladet 7. mai.

Dagbladet skriver på lederplass 7. mai at statsminister Erna Solbergs beslutning om å ikke delta på 70-årsmarkeringen for 2. verdenskrig i Moskva er "feil, feig og fantasiløs". Intet mindre. 

Markeringen i Moskva 9. mai domineres av det russiske myndigheter sier vil bli den største militærparaden på svært mange år. Det er vanskelig å forstå et slikt arrangement som annet enn en hyllest av Russlands militærmakt. Den samme militærmakten som er ansvarlig for folkerettsbruddene i Ukraina. Det er dette arrangementet vår statsminister er invitert til og som hun har takket nei til. Det er verken feigt eller feil. Ledere fra hele Europa, inkludert våre nordiske naboer, har kommet til samme konklusjon. 

Dagbladet konkluderer da også selv med at det ikke ville være riktig av en norsk statsministeren å overvære militærparaden i Moskva. Det er ikke lett å forstå hva Dagbladet tenker når de etterlyser et eget norsk program for denne dagen. Statsministeren er invitert til å delta på det offisielle programmet i Moskva hvor nettopp militærparaden er hovedelementet. 

Dagbladet gjør et selvstendig poeng av at statsministeren burde gjort som Angela Merkel og dra til Moskva for en egen seremoni dagen etter. Men det er å se bort fra at Tyskland hadde en annen rolle enn Norge under andre verdenskrig. Dette forklarer hvorfor Angela Merkel legger opp til en egen markering i Moskva. Norge eller andre land er ikke invitert til å delta på denne markeringen. 

Vi har også vår historie: I 1944 frigjorde de sovjetiske styrkene Øst-Finnmark. Dette ble markert med stor verdighet i Kirkenes i oktober. Her ga H.M. Kongen og statsministeren uttrykk for vår takknemlighet overfor Russland. Også i dag har vi våre tetteste bånd i nord. Det er her vi har vår felles grense, både til lands og til havs. Det er her vi har bygd opp Barentssamarbeidet. Minnene fra krigen og den folkelige kontakten over grensen styrker disse båndene. 

De sovjetiske styrkene spilte en helt avgjørende rolle i å sikre den allierte seieren i 1945. Dette ønsker vi å markere sammen med våre russiske naboer. I hele Russland feires 70-årsjubileet for seieren i 2. verdenskrig denne uken. De fleste markeringene skjer lokalt. Mange nordmenn vil delta i disse feiringene. Norge er offisielt representert ved våre generalkonsulater i Murmansk og i St. Petersburg – i tillegg til vår ambassadør i Moskva. Dette er naturlig og riktig.