Historisk arkiv

Uriktig fremstilling av norsk eksport av forsvarsmateriell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Politisk rådgiver Bård L. Thorheims svar på innlegget til Tuva Widskjold i NKR Ytring.

Changemaker forsøker på NRK Ytring å redusere frigjøringsdagen til et retorisk poeng for å fremme sine syn på norsk forsvarseksport. Fremstillingen er dessverre uriktig.

Det er god sikkerhetspolitikk for Norge å ha en egen forsvarsindustri. Det er heller ingen partier på Stortinget som ønsker å nedlegge denne.

Når man skal diskutere eksport av forsvarsmateriell er det viktig å ha klart for seg at over 90 % av norsk eksport går til allierte og nærstående land (tall fra 2016). Vi har i tillegg et av verdens strengeste regelverk for eksportkontroll.

Det er feil når Changemaker insinuerer at norskproduserte våpen brukes til å bombe sykehus og skoler i krigssoner. Eksportkontrollregimet regulerer strengt at norsk forsvarseksport ikke skal kunne bidra til brudd på humanitærretten. Det er heller ingen indikasjoner på at så har skjedd.

Saudi-Arabias krigføring i Jemen nevnes eksplisitt i den sammenheng. Nok en gang må vi minne Changemaker om at Norge ikke har åpnet for eksport av våpen eller ammunisjon til Saudi Arabia.

Norge skal fortsatt ha en levedyktig forsvarsindustri. Dette står ikke i motsats til vår humanitære innsats i konfliktområder, eller regjeringens satsing på utdanning og helse i utviklingspolitikken. Det bør også Changemaker kunne anerkjenne.